O At qiellor/Blessed be the Lord God Almighty

 

                Cmaj7         Dm

  O At qiellor sa të duam

         G                                C          
  Ne emrin tënd e lartësojmë
               C                          Cmaj7                Dm
  Në lavdërimin që të japim Ti mbretëron
                      G              G7                    C
  Ndërsa shpallim fuqinë tënde o Zot

 

 

G                    C         Cmaj7 Dm                            (A        D        Dmaj7    Em)        
  I bekuar qofsh Perëndi
          G                                       C                      (A                  D)
  Ke qënë je dhe prapë do tvish               
G                   C        Cmaj7  Dm                            (A         D        Dmaj7   Em)
  I bekuar qoftë Zoti ynë
          G                       C     (fundi Am)                (A                  D)   (fundi Bm)
  Përjetë Ai mbetëron

 

Bob Fitts