Syte Lart I Ngre Une

 

  C                                 F2/C    C                    F2/C
        Sytë lart i ngre unë për nga malet
  C                                 F2/C               C          Gsus
        Ku mund të gjej unë ndihmë
  C                          F2/C               C                         F2/C
        Ndihma vjen nga Ti Bërës i qiellit
  C                               F2/C        C         Gsus
        Krijuesi i kësaj bote

 

 

   C                       F2/C
        Sa kam nevojë për Ty
    C                          F
        Vetëm në Ty kam shpresë
   C                         F2/C       Gsus
        Veç Ti je lutja ime
   C                          F2/C
        Unë do të të pres Ty
   C                                     F
        Të vish dhe të më ndimosh
   C                               F2/C       Gsus
        Po pres prej Teje jetë

 

 

 

 

 

Brian Doerksen

1990 Mercy/Vineyard Publishing