Lavdi Jezusit, lavdi

E            A  B          E        A  B
Lavdi Jezusit, lavdi
E            A  B          E       A   B        E
Lavdi Jezusit, lavdi

 

B
Ai është ngritur
C#m
Ai është ngritur
B                     C#m
Dhe jeton përgjithmonë

 

B
Po, Ai është ngritur
C#m
Ai është ngritur
B
Ne sot do festojmë
E
Ringjalljen e Zotit tone!