Syte Lart I Ngre Une

 

  C                                 F2/C    C                    F2/C
        Sytë lart i ngre unë për nga malet
  C                                 F2/C               C          Gsus
        Ku mund të gjej unë ndihmë
  C                          F2/C               C                         F2/C
        Ndihma vjen nga Ti Bërës i qiellit
  C                               F2/C        C         Gsus
        Krijuesi i kësaj bote

 

 

   C                       F2/C
        Sa kam nevojë për Ty
    C                          F
        Vetëm në Ty kam shpresë
   C                         F2/C       Gsus
        Veç Ti je lutja ime
   C                          F2/C
        Unë do të të pres Ty
   C                                     F
        Të vish dhe të më ndimosh
   C                               F2/C       Gsus
        Po pres prej Teje jetë

 

 

 

 

 

Brian Doerksen

1990 Mercy/Vineyard Publishing

I këndoj dashurisë tënde / I could sing of your love forever

D
Lart pëmbi malet dhe mbi det
Em7
Rrjedh lumi yt me dashuri
G                                        Asus
Dhe zemrën time do të hap
D
Të më çlirojë Shëruesi

 

 

Për të vërtetën unë gëzoj
Em7
Dhe duart unë çdo ditë i ngre
G
Se unë përherë këndoj
Asus
Për dashurinë që zbriti
 

                  D                           Em7
I këndoj dashurisë tënde
G                          Asus
I këndoj dashurisë tënde
D                           Em7
I këndoj dashurisë tënde
G                           Asus
I këndoj dashurisë tënde

Autor Martin Smith, Delirious? CCLI # – 1043199