Lavdi Jezusit, lavdi

E            A  B          E        A  B
Lavdi Jezusit, lavdi
E            A  B          E       A   B        E
Lavdi Jezusit, lavdi

 

B
Ai është ngritur
C#m
Ai është ngritur
B                     C#m
Dhe jeton përgjithmonë

 

B
Po, Ai është ngritur
C#m
Ai është ngritur
B
Ne sot do festojmë
E
Ringjalljen e Zotit tone!

GJAKU I JEZUSIT

D                   G     D
GJAKU I JEZUSIT,
      A                D
GJAKU I JEZUSIT

D                 G   D  Bm
GJAKU I JEZUSIT
                G            A                 D
 NGA ÇDO MËKAT PASTRON   (2X)

 

(MODULIM ne E)    A    B

E                   A     E
GJAKU I JEZUSIT,
      B                E
GJAKU I JEZUSIT
 
E                 A   E  C#m
GJAKU I JEZUSIT
                A            B                 E
 NGA ÇDO MËKAT PASTRON   (2X)