Gjithë Ju Që Besoni

.           E           B

Gjithë ju që besoni

E                A          E      B

Me gëzim ngadhënjyeshëm

C#m           B           F#      B

Shpejtoni, shpejtoni në Bethlehem

E            A        E   B         C#m     B

Mbreti i engjëjve sot ndër ne ka lindur

Ref:

.         E

Të shkojmë ta adhurojmë

.                                  B

Të shkojmë ta adhurojmë

.          A                   B     E

Të shkojmë ta adhurojmë

A  E B      E

Jezusin Zot!

E              B     E        A   E        B

Vërtet Perëndia, drita e Përjetshme

C#m         B           F#          B

Porsi një njeri, pa mëkat e pa faj

E               A     E     B        C#m B

Nga një e virgjër, k’tu në botë erdhi

.        E           B

Në stallë të thjeshtë

E          A   E   B

Si një i vobektë

C#m       B           F#       B

Për ne mëkatarët ke lindur Ti

E              A  E  B       C#m      B

Ne sa të duam, ty që kaq na deshe

.          E             B

Ndër ne mirë se erdhe

E                 A E  B

Mbret i porsalindur

C#m    B                  F#          B

Jezus, o Jezus, Ty të qoftë lavdi

E          A  E  B            C#m      B

Fjala e Atit sot është mishëruar