Engjejt Lajmetare


E2                                          Bsus
Engjëjt lajmëtarë këndojnë
E2                      Bsus     E2
Lavdi mbretit që   u lind
E2                         C#m7        Bsus
Paqe mbi botë edhe mëshirë
Bsus          F#        Bsus
Perëndia na pajtoi
E                      A2           Bsus
Çohuni me gëzim o kombe
E                           A2        Bsus
Të festojmë fitoren n’qiell
A2                                    F#m       A2
Bashkë me engjëjt shpallim fort
Bsus           E            Bsus   E
Krishti u lind në Betlehem
A2                      F#m7         A2
Engjëjt lajmëtarë këndojnë
Bsus           E       Bsus    E
Lavdi mbretit që   u lind

E2                                          Bsus
Krishti i admiruar në qiell
E2                     Bsus        E2
Krishti Zot i përjetësisë
E2                          C#m7     Bsus
Vonë në kohë ja ku po vjen
Bsus                     F#        Bsus
Lindur nga një virgjëreshë
E                                A2           Bsus
Shih hyjninë e shfaqur n’mish
E                           A2        Bsus
Mishërimin hyjnor nderoni
A2                     F#m       A2
Si njeri mes nesh banoi
Bsus   E      Bsus    E
Jezusi    Ema—nuel
A2                      F#m7         A2
Engjëjt lajmëtarë këndojnë
Bsus           E       Bsus    E
Lavdi mbretit që   u lind

E2                                    Bsus
Princin e Paqes ju nderoni
E2                       Bsus            E2
Nder për Birin e drejtësisë
E2                        C#m7    Bsus
Dritë dhe jetë ai na sjell
Bsus                 F#        Bsus
Ai u ngrit të na shërojë
E                          A2            Bsus
La mënjanë lavdinë në qiell
E                           A2         Bsus
Lindi t’na shpëtojë nga vdekja
A2                          F#m       A2
Bijtë e njërzve që të ngrejë
Bsus             E             Bsus        E
Dhe të na japë një jetë të re
A2                      F#m7         A2
Engjëjt lajmëtarë këndojnë
Bsus           E       Bsus    E
Lavdi mbretit që   u lind