Sot eja për t’adhuruar / (Come now is the time)

 

E2             F#m7          E2
Sot, eja për t’adhuruar
Bsus                        F#m7           A2
Sot, eja të japësh zemrën ti
E2                             F#m7        E2
Sot, siç je për t’adhuruar
Bsus                             F#m7         A2
Sot, të dalësh para Perëndisë
E2
Sot

 

A2                                                   E2
Çdo gjuhë do t’rrëfejë një ditë Ti je Zot
A2                                               E2
Çdo gju do t’përkulet një ditë
A2                                         C#m7
Por thesari mbetet për gjithë ata
                   A2                    Bsus             B
Që t’zgjedhin Ty tani

Brian Doerksen/Vineyard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s