Përulemi

D                       A           Bm
Përulemi, kurorat i lëmë
G                   Em
Tek këmbët e Krishtit
D                              A       Bm
Mëshirë pa fund dhe dashuri
G                 A
Gjejmë tek këmbët e Krishtit
 

D                  G                  D               Em
Thërrasim i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë
D                  G                  D               Em
Thërrasim i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë
D                  G                  D               Em
Thërrasim i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë
A            D

Është Qengji

____________________________________________________________________________________________________________

Original English Title: We Fall Down by Christ Tomlin

©1998 worshiptogether.com songs (Admin, by Kingsway Communications Ltd).

CCLI Song #2437367.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s