Perjete / Forever

G
Falendero Zotin, Mbretin tonë
Përjetë dashuria e Tij zgjatë
C2
Është i mirë dhe është përmbi gjithçka
G
Pëjetë dashuria e Tij zgjatë
D           C2
Lavd’ro, lavd’ro

 

G
Dorë e fortë dhe krah të shtrirë

Përjetë dashuria e Tij zgjatë
C
Për çdo jetë që është rilindur në të
G
Përjetë dashuria e Tij zgjatë
D            C2
Lavd’ro, lavd’ro   (2X)
G
Përjetë Perëndi besnik është
G/E
Përjetë Perëndi i fortë
D                                            C
Përjetë Ai është me ne, përjetë
G
Nga agimi në perëndim

Përjetë dashuria e Tij zgjatë
C
Me hirin e Tij ne do t’vazhdojmë
G
Pëjetë dashuria e Tij zgjatë
D              C2
Lavd’ro, lavd’ro  (2X)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s