O At qiellor/Blessed be the Lord God Almighty

 

                Cmaj7         Dm

  O At qiellor sa të duam

         G                                C          
  Ne emrin tënd e lartësojmë
               C                          Cmaj7                Dm
  Në lavdërimin që të japim Ti mbretëron
                      G              G7                    C
  Ndërsa shpallim fuqinë tënde o Zot

 

 

G                    C         Cmaj7 Dm                            (A        D        Dmaj7    Em)        
  I bekuar qofsh Perëndi
          G                                       C                      (A                  D)
  Ke qënë je dhe prapë do tvish               
G                   C        Cmaj7  Dm                            (A         D        Dmaj7   Em)
  I bekuar qoftë Zoti ynë
          G                       C     (fundi Am)                (A                  D)   (fundi Bm)
  Përjetë Ai mbetëron

 

Bob Fitts

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s