Në Krishtin Veç/ In Christ alone

         G            D              G         A
Në Krishtin veç shpresën e gjej
D/F#       G                 A         D
Dritë e kam forcë edhe këngë
         G            D                  G   A
Ky shkëmb i fortë, themeli im
          D/F#        G                 A         D
Qëndron në stuhi, zjarr dhe thatësirë

 

Ref:

           D/F#     G       D/F#         A
Shih ç’dashuri, paqe pa fund
          D/F#     G       D/F#         A
Që frikën nxjerr e lodhjen zhduk
               G     D               G         A
Ngushëllimi im, gjithçka që kam
D/F#         G          A            D
Në dashurinë e tij qëndroj

 

 

         G            D              G         A
Në Krishtin veç që mori n’mish
D/F#       G                 A         D
Gjithë plotësinë e Perëndisë
         G            D           G         A
Prej dashurisë, dhuratë e drejtë
           D/F#    G    A         D
*Gozhduar nga ata që desh

 

 

Ref:

     D/F#    G           D/F#       A
Në atë kryq ku Qengji vdiq
   D/F#    G         D/F#      A
Ati qiellor pa me gëzim
        G     D               G      A
Se çdo mëkat në të u hodh
D/F#         G          A          D
Jezusi vdiq që unë t’jetoj
 

      G     D         G         A
Trupi i tij u shtri përdhe
D/F#       G             A            D
Drita e botës u ther për ne
    G       D      G         A
Triumfues, lavdiplotë
          D/F#        G            A         D
*Prej varrit u ngrit dhe u ringjall
 
 

Ref:

     D/F#   G   D/F#       A

N’fitore sot ai qëndron
       D/F#   G      D/F#      A
Mallkimi në mua s’ka forcë
         G       D      G      A
Unë jam i tij, i imi është
D/F#             G               A         D
Unë jam i blerë me gjak të tij
 

Autor: Keith Getty

This entry was posted in N. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s