Ki mëshirë për mua Perëndi

   Em                              D
1. Ki mëshirë për mua Perëndi
C                           B7
Më pastro nga mëkati
Em                   D
I pranoj të ligat që kam bërë
C                      B7
I pranoj paudhësitë
 
 
Em                          D
2. Perëndi Ti lutjen ma dëgjo
C                             B7
Zemrën Tënde tek unë krijo
Em                                 D
Frymën Tënde jo mos e largo
C                            B7
Sytë e Tu mos m’i fshih

 
 
Em                              D
Më pastro me dorën Tënde Zot
C                         B7
E më laj bëm’ të bardhë si borë
Em                                 D
Bëm’ të ndjej gëzim e ngazëllim
C                      B7
Goja ime të shpallë lavdinë

Em                                  D
Kthem’ gëzimin e shpëtimit Zot
C                     B7
Ti me gjakun Tënd çliromë
Em                              D
Ndërsa rrugën Tënde më tregon
C                       B7
Unë në të mëkatarin çoj

Autor: Valentin Vezi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s