Në Emrin e Jezusit Përulem

C                     Fmaj7               C        Fmaj7

Në emrin e Jezusit përulem

C                          Fmaj7                          C           Fmaj7

Emrin mbi të gjithë emrat unë adhuroj

Am                  Fmaj7

Në emrin e Jezusit  (3X)

C       Fmaj        C         Fmaj7

Përulem,          përulem

G              C

O Zot, unë vij

G                F         C

Dhe ty të jap lavdërim

G             Em      Am          G         F

O Zot, sa i bukur je, pa krahasim

G          C    Fmaj7                C

Të adhuroj,         të adhuroj

C                     Fmaj7               C        Fmaj7

Tek kryqi i Golgotës përulem

C                       Fmaj7                      C           Fmaj7

Atje ku vdiq Jezusi unë adhuroj

Am                  Fmaj7      Am                  Fmaj7

Tek kryqi i Golgotës, atje ky vdiq Jezusi

Am                  Fmaj7

Tek kryqi i Golgotës

C      Fmaj       C         Fmaj7

Përulem,           përulem

C                     Fmaj7                     C        Fmaj7

Tek froni i mbretit tim përulem

C                         Fmaj7                      C           Fmaj7

Tek këmbët e Jezusit unë adhuroj

Am                  Fmaj7           Am                        Fmaj7

Tek froni i mbretit tim, tek këmbët e Jezusit

Am                  Fmaj7

Tek froni i mbretit tim,

C      Fmaj       C         Fmaj7

Përulem,          përulem

Casey Corum/ Vineyard

This entry was posted in N. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s