Falendero Zotin/Forever

G

Falendero Zotin, Mbretin tonë

Përjetë dashuria e Tij zgjatë

C2

Është i mirë dhe është përmbi gjithçka

G

Pëjetë dashuria e Tij zgjatë

D           C2

Lavd’ro, lavd’ro

G

Dorë e fortë dhe krah të shtrirë

Përjetë dashuria e Tij zgjatë

C

Për çdo jetë që është rilindur në të

G

Përjetë dashuria e Tij zgjatë

D            C2

Lavd’ro, lavd’ro   (2X)

G

Përjetë Perëndi besnik është

G/E

Përjetë Perëndi i fortë

D                                            C

Përjetë Ai është me ne, përjetë

G

Nga agimi në perëndim

Përjetë dashuria e Tij zgjatë

C

Me hirin e Tij ne do t’vazhdojmë

G

Pëjetë dashuria e Tij zgjatë

D              C2

Lavd’ro, lavd’ro  (2X)

Autor:Chris Tomlin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s